Waar moeten wij aan voldoen als praktijk en waar moet u zelf opletten.
Lees onderstaande goed door.

Beste cliënt,
Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus.
De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Mijn praktijk zal beperkt opengaan voor reguliere cliëntenzorg.
Er kunnen alleen cliënten toegelaten worden waarvan met vrij grote zekerheid bekend is dat ze geen corona (covid-19) hebben.
Als u daarom op een van de volgende vragen met ja antwoord dan verzoek ik u om niet te komen.

1. Hebt u nu corona (covid-19)?
2. Hebt u nu huisgenoten/gezinsleden met corona (covid-19)?
3. Bent u genezen van corona (covid-19) korter dan twee weken geleden?
4. Hebt u een of meer van de volgende symptomen verkoudheid, niezen,
hoesten, keelpijn, diarree, hoofdpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 C).
5. Hebt u huisgenoten /gezinsleden met deze symptomen?
6. Bent u in thuisisolatie?

Kunt u alles met nee beantwoorden dan bent u welkom.

Graag 1,5 meter afstand tot andere cliënten.
Ik zal u ontvangen met een glimlach maar uw hand niet schudden.
Neem uw eigen handdoek mee.
Een cliënt per fysiotherapeut.
Hoest en nies in uw elleboog.

Ik hoop u hier voldoende mee geïnformeerd te hebben.
Bob Klap