Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen (geriatriefysiotherapeut).

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen Geriatriefysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in in particuliere praktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en (academische) ziekenhuizen.

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de geriatriefysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR). Vanaf 2015 is het Professional Master niveau de entree-eis voor registratie in het CKR deelregister geriatriefysiotherapie. Geregistreerde geriatriefysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg. Herregistratie vindt plaats als voldoende accreditatiepunten zijn gehaald in de vijfjarige registratieperiode en indien voldaan wordt aan de werkeis.

Wilt u weten of u, uw partner en/of familielid goed verzekerd is? Kijk op de website www.defysiotherapeut.com of neem contact op met uw zorgverzekeraar over uw polisvoorwaarde.

Adressen geregistreerde geriatriefysiotherapeuten Via de website www.defysiotherapeut.com vindt u de gegevens van geriatriefysiotherapeuten die opgenomen zijn in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie u zult daar ook mijn naam tegen komen. De geriatrie fysiotherapeut draagt zorg voor preventie advisering en behandeling van de kwetsbare oudere. De geriatrie fysiotherapeut onderscheidt zich van andere (verbijzonderde) fysiotherapeuten omdat hij/zij specialist is op het gebied van het dagelijks bewegen van de kwetsbare oudere. Specifieke geriatrische en gerontologische kennis en deskundigheid bezit. Gebruik maakt van specifieke diagnostische en therapeutische inzichten, waarmee hij zijn kennis en deskundigheid vertaalt naar deze oudere. Karakteristiek binnen de geriatrie fysiotherapie is dat de behandeling zich minder richt op het beïnvloeden van stoornissen. Maar meer op het beïnvloeden van en het leren omgaan met de beperkingen, en het vinden van een optimale vorm van behandeling om de kwetsbare oudere mee te kunnen laten doen in de samenleving.

Kwetsbare ouderen. Zijn ouderen met een hoge leeftijd en complexe gezondheidsproblematiek veelal met een atypische en onduidelijke presentatie van dit gezondheidsprobleem. Kwetsbare ouderen zijn die ouderen die door diverse factoren uit balans dreigen te raken of geraakt zijn. Ten aanzien van hun zelfstandigheid, maatschappelijke vaardigheden, en de mogelijkheid om voor zichzelf te kunnen opkomen.

U kunt ook aanvullende informatie over de geriatrie fysiotherapeut vinden op het internet. Ga dan naar http://www.nvfgnet.nl