Klacht:
Indien een klacht wordt gemeld, vult de praktijkhouder hiervoor een Verbeterformulier in. Tevens wordt, waar nodig, een notitie gemaakt in het cliëntendossier van de betreffende cliënt met de verwijzing naar het registratienummer van het verbeterformulier
De praktijkhouder noteert de afhandeling van de klacht en draagt zorg voor het zo snel mogelijk verhelpen van het probleem.
Na afhandeling van de klacht worden de genomen maatregelen, zowel correctieve als preventieve maatregelen op effectiviteit beoordeeld en door de praktijkhouder op het verbeterformulier verwerkt en in een klachtendossier gearchiveerd.
Wanneer de klacht niet verholpen is wordt verwezen naar de klachtenprocedure van de KNGF.

Incident:
Ter voorkoming van incidenten is het beleid dat de praktijkhouder toegankelijk wil zijn voor uitingen van ongenoegen en ontevredenheid van cliënten. Indien enigszins mogelijk, worden zaken wederzijds uitgesproken en wordt gezocht naar een oplossing.

Indien een cliënt geen face-to-face gesprek met de praktijkhouder wenst, is het mogelijk om anoniem een brief of email te sturen.